Informace z pedagogické rady

Na základě rozhodnutí pedagogické rady bude klasifikace za druhé pololetí školního roku 2019/2020 provedena známkami. 

50 % známky - klasifikace za únor a začátek března

25 % známky - klasifikace za 1. pololetí

25 % známky - hodnocení distanční výuky

Klasifikace bude uzavřena k 19. 6.

Učebnice budou děti vracet a dostávat v září (Kromě 9. tříd a těch, kteří odcházejí na osmiletá gymnázia. Datum a čas bude upřesněn.)

Vysvědčení se bude předávat 29. června (1. stupeň) a 30. června (2. stupeň). Forma předávání bude ještě upřesněna.