Vrácení přeplatků za ŠD a ŠK

Na základě rozhodnutí zřizovatele, budou přeplatky za úhradu ŠD a ŠK ve 2.pololetí 2019/2020 vráceny na účty zák.zástupců po skončení školního roku, tzn. v průběhu měsíce července a srpna.

Pokud má někdo ze zák.zástupců změnu účtu, je nutné nahlásit ve škole do 30.6.2020