Přejeme hezké prázdniny!

Přejeme hezké prázdniny!

Přejeme hezké prázdniny!

Přejeme hezké prázdniny!

Přejeme hezké prázdniny!

Základní informace o škole

Základní škola Havlíčkův Brod, Štáflova 2004

Základní škola Havlíčkův Brod, Štáflova 2004 je součástí výchovně vzdělávací soustavy, k 1.9.1996 byla zařazena do sítě škol pod IZO 102 006 431. Od 1.7.2001 přešla do právní subjektivity.
Poskytuje základní vzdělání, zabezpečuje rozumovou výchovu v souladu se zásadami vlastenectví, humanity a demokracie. Dále poskytuje mravní, pracovní, zdravotní, tělesnou a ekologickou výchovu.
Velký význam přikládá výchově ke zdravému životnímu stylu a prevenci problémů působených návykovými látkami. Připravuje žáky na praktický život a další studium.
Základní škola Havlíčkův Brod, Štáflova 2004 má 9 ročníků – 1.stupeň tvořený 1.-5.ročníkem, druhý stupeň tvořený 6.-9.ročníkem, školní družinu a školní klub,školní jídelnu a technicko-ekonomický úsek.

 

We use cookies

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.