ROZVRHY KONZULTACÍ PRO ŽÁKY OD 8. 6.

 Žáci nastoupí v 8.30 hodin (po nástupu žáků 1. stupně). Doba konzultací podle rozvrhu je do 10.30 hodin.

 

 

6. třídy

7.A

7.B

8.A

8.B

Pondělí

8. 6.

Čj (Tajovská)

 

 

F (Tučková)

Aj (Prosová)

M (Sedláková)

 

 

Aj (Vaková)

F (Tučková)

Úterý

9. 6.

 

Čj (Hladíková)

M Šimánková

 

 

 

M Šimánková

Čj (Hladíková)

 

 

Středa

10. 6.

Aj (Fabry)

 

 

Čj (Brabcová)

M Dobrovolná

Z (Závodná)

 

 

M Dobrovolná

Čj (Prchalová)

Čtvrtek

11. 6.

 

Aj (Fabry)

F (Tučková)

 

 

 

F (Tučková)

Aj (Fabry)

 

 

Pondělí

15. 6.

Čj

 

 

Z (Závodná)

Aj (Prosová)

M

 

 

Aj (Vaková)

Ch (Havel)

Úterý

16. 6.

 

Čj

M

 

 

 

M

Čj

 

 

Středa

17. 6.

Aj

 

 

Čj

M

F (Tučková)

 

 

M

Čj

Čtvrtek

18. 6.

 

Aj (Prosová)

Př (Havel)

 

 

 

Př (Havel)

Aj (Prosová)

 

 

Pondělí

22. 6.

Čj

 

 

Ch (Havel)

Aj

M

 

 

Aj

D (Jel.)

Úterý

23. 6.

 

Čj

M

 

 

 

M

Čj

 

 

Středa

24. 6.

Aj

 

 

Čj

M

D/Ov (Jel.)

 

 

M

Čj

Čtvrtek

25. 6.

 

Aj (Vaková)

F

 

 

 

F

Aj (Vaková)

 

 

 

 

 

Každý žák 2. stupně nebo skupinka žáků (do 15) má možnost si dohodnout prostřednictvím třídních učitelů konzultaci s jednotlivými vyučujícími. NUTNO DOHODNOUT ALESPOŇ DEN PŘEDEM. Konzultace budou probíhat od 8.30 do 13.00 hodin kterýkoliv den dle možností daného učitele, a to tak, aby se konzultace nekryla s jeho školními povinnostmi. Pro žáky, kteří nejsou nahlášeni na stálé konzultace, platí povinnost přinést čestné prohlášení a seznámit se s dodatkem ke školnímu řádu.

Žáci budou dodržovat všechna hygienická a zdravotní opatření, která jsou součástí dodatku školního řádu (2 roušky atd.). Zákonný zástupce vyplní a podepíše čestné prohlášení s přihlédnutím k vymezeným rizikovým skupinám stanovených MZ.  Toto prohlášení žák odevzdá první den při vstupu do školy, bez tohoto prohlášení nemůže být žák do školy vpuštěn. Podpisem též rodiče potvrzují, že jsou seznámeni s dodatkem ke školnímu řádu, který je uveřejněn na webových stránkách školy..

Důležité dokumenty:

Dodatek ke školnímu řádu

Metodický pokyn MŠMT

Čestné prohlášení