Nejdůležitější pravidla pro žáky a jejich zákonné zástupce:

  • příchod do školy – v šatně použít dezinfekci, při příchodu do třídy umýt ruce
  • uložená rouška v ochranném obalu v aktovce
  • zdržovat se ve třídách, na chodbu jen v nutném případě, neshlukovat se
  • nutnost dodržovat hygienická pravidla zejména u jídla a při použití toalety, nosit papírové kapesníky, nepít z jedné lahve, nesdílet svačiny
  • vstup do budovy umožněn pouze zákonným zástupcům a dalším osobám v nejnutnějších případech a vždy s rouškou
  • zákonný zástupce zapíše do žákovské knížky telefonní čísla, na kterých bude k zastižení i během školního vyučování (vyzvednutí žáka se zdravotními problémy)
  • žáci s alergiemi či jiným chronickými onemocněními přinesou potvrzení od lékaře (aby nedošlo k omylu ohledně příznaků koronavirového onemocnění)
  • ráno při vstupu do budovy před otevřením šaten (v 7.55 hod.) budou vpuštěni pouze dojíždějící žáci, kteří přijdou do 7.45 hod. a odejdou do školního klubu
  • doprovod do šaten není povolen
We use cookies

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.