Projekt Čistý Brod

Projekt Čistý Brod vznikl díky žákům osmé třídy. Důvodem jeho vzniku byla nespokojenost žáků s nakládáním s odpady v okolí naší školy. Rozhodli se proto s tímto problémem seznámit své spolužáky a učitele a navrhnout jeho řešení. Projekt se skládal ze tří částí.

 

První částí byl úklid okolí školy. Naše škola se díky tomuto úklidu zapojila do akce Čistá Vysočina, kterou každoročně pořádá Kraj Vysočina. Přibližně 200 žáků druhého stupně naší školy při tomto úklidu nasbíralo několik desítek pytlů plastů a směsného odpadu, které poté odevzdali na stanovená místa svozu. Tato akce měla u žáků velký úspěch. Uvědomili si, že většina odpadu v našem městě vzniká zbytečně a že mohou sami předcházet jeho vzniku.

Druhou částí projektu byla tematická výstava obrázků zaměřená na odpady. Žáci je vytvářeli během výtvarné výchovy a měli vyjádřit, jak má a jak nemá vypadat nakládání s odpady.

Závěrečnou částí akce Čistý Brod byl projektový den, který pro své spolužáky uspořádali žáci osmé třídy. Žáci během projektového dne navštívili tři stanoviště. Na prvním z nich je žáci účastnící se projektu seznámili se svou činností a promítli jim film o odpadech. Po něm následovala diskuze. Na druhém stanovišti žáci vyráběli z PET lahví, víček a odstřižků látek různé hračky a dekorace. Uvědomili si tak, že i z odpadu mohou vytvořit zajímavé výrobky. Na třetím stanovišti se žáci zúčastnili odborné přednášky o vzniku odpadu, jeho nebezpečných vlastnostech, skládkování, kompostování, správném třídění a recyklaci.  

Projekt Čistý Brod se na naší škole setkal s velkým úspěchem. Zaujal žáky i učitele a je pravděpodobné, že žáci, kteří se jej zúčastnili letos, budou v podobné činnosti pokračovat i v příštím roce.

We use cookies

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.