Informace pro rodiče o provozu školní družiny

  • Provoz ŠD: 6:00 – 17:00

 Školné se platí ve dvou platbách: období září – prosinec a leden  - červen

(Podklady k platbě obdržíte v měsíci říjnu – 200,- Kč na měsíc)

Během školního roku lze žáka odhlásit ze školní družiny pouze ve výjimečných případech (dlouhodobá nemoc, stěhování apod.), popřípadě k  31. 12.

Vždy však k začátku následujícího měsíce a písemnou formou (tiskopis k vyzvednutí u vychovatelky).

 V Zápisním lístku je důležité vyplnit zadní stranu, kde doplníte, zda půjde žák domů sám (S). V tomto případě uveďte přesný čas, kdy má žák ze ŠD odejít.

 Bližší informace k osobnímu  vyzvedávání žáka čtěte v příloze „ DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ“

Pokud  žák odchází v doprovodu (D), je čas odchodu pouze orientační.

Dále je třeba vypsat JMENOVITĚ všechny osoby, VČETNĚ JEJICH TELEFONNÍHO ČÍSLA, které budou dítě ze ŠD vyzvedávat!

Změny odchodů žáka ze ŠD je nutné napsat na lístek a předat své vychovatelce.                                                           

(Jméno, čas odchodu, datum, souhlas s převzetím odpovědnosti za žáka a podpis zákonného zástupce)

Každé dítě dostává předepsaný tiskopis, který si můžete nakopírovat a vždy jen doplnit podle potřeby.

 

  • Ve školní družině je po žáky přísný zákaz používání mobilních telefonů a chytrých hodinek!

 

  • Ze ŠD lze dítě vyzvednout hned po vyučování nebo po obědě ve školní jídelně nebo až po návratu z vycházky ve škole , nejdříve ve 14.30 

 

  • Pro pobyt venku a pracovní činnosti je vhodné dát žákovi náhradní oblečení dle počasí a ročního období, které bude mít v podepsané tašce ve své šatní skříňce (triko, tepláky, botasky, ponožky, pláštěnku nebo deštník…)

 

  • Na odpolední družinu je vhodné dětem připravit svačinu a pití.

  

  • Na stránkách ZŠ Štáflova naleznete Školní řád ŠD. Po jeho přečtení potvrďte, prosím, svým podpisem, že jste s ním byli seznámeni a zároveň i s informacemi o ŠD

 

V případě potřeby volejte na telefonní číslo své paní vychovatelky:

Hejkalová Iveta :                   605197974

Krejčová Ilona :                     605199254

Kubátová Miroslava :              605197952

Kubátová Olga :                     605197821

Kvášová Radomíra :                 605199128

Mišurová Jana :                       605199354

Tomková Jana :                      605199366

Vencovská Jana :                    605199236

Školní družina pevná linka: 569 420 869 - pouze ráno

Radomíra Kvášová, vedoucí vychovatelka

We use cookies

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.