Školní družina a školní klub

Informace pro rodiče žáků školní družiny 

Řád školní družiny a školního klubu čtěte zde

Provoz ŠD: 6:00 – 17:00

 • Školné se platí ve dvou platbách: období září – prosinec a leden  - červen (Podklady k platbě obdržíte v měsíci říjnu – 200,- Kč na měsíc)
 • Během školního roku lze žáka odhlásit ze školní družiny, pouze ve výjimečných případech (dlouhodobá nemoc, stěhování apod.), popřípadě k  31. 12. Vždy však k začátku následujícího měsíce a písemnou formou (tiskopis k vyzvednutí u vychovatelky).
 • V Zápisním lístku je důležité vyplnit zadní stranu, kde doplníte, zda půjde žák domů sám (S). V tomto případě uveďte přesný čas, kdy má žák ze ŠD odejít.
 • Bližší informace k osobnímu  vyzvedávání žáka čtěte v příloze „ DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ“
   
 • Pokud  žák odchází v doprovodu (D), je čas odchodu pouze orientační.

  Dále je třeba vypsat JMENOVITĚ všechny osoby, VČETNĚ JEJICH TELEFONNÍHO ČÍSLA, které budou dítě ze ŠD vyzvedávat!

 • Změny odchodů žáka ze ŠD je nutné napsat na lístek a předat své vychovatelce.  

  (Jméno, čas odchodu, datum, souhlas s převzetím odpovědnosti za žáka a podpis zákonného zástupce)

  Každé dítě dostává předepsaný tiskopis, který si můžete nakopírovat a vždy jen doplnit podle potřeby

 •  Ve školní družině je po žáky přísný zákaz používání mobilních telefonů a chytrých hodinek!

 •  

  Ze ŠD lze dítě vyzvednout hned po vyučování nebo po obědě ve školní jídelně nebo až po návratu z vycházky ve škole , nejdříve ve 14.30

 •  Pro pobyt venku a pracovní činnosti je vhodné dát žákovi náhradní oblečení dle počasí a ročního obdobíkteré bude mít v podepsané tašce ve své šatní skříňce (triko, tepláky, botasky, ponožky, pláštěnku nebo deštník…)

 •  

   

   Na odpolední družinu je vhodné dětem připravit svačinu a pití.

   Na stránkách ZŠ Štáflova naleznete Školní řád ŠD. Po jeho přečtení potvrďte, prosím, svým podpisem, že jste s ním byli seznámeni a zároveň i s informacemi o ŠD

  V případě potřeby volejte na telefonní číslo své paní vychovatelky:

  Hejkalová Iveta :                  605197974

  Krejčová Ilona :                    605199254

  Kubátová Miroslava :             605197952

  Kubátová Olga :                    605197821

  Kvášová Radomíra :                605199128

  Mišurová Jana :                      605199354

  Tomková Jana :                     605199366

  Vencovská Jana :                   605199236

  Školní družina pevná linka: 569 420 869 - pouze ráno

  Radomíra Kvášová, vedoucí vychovatelka


Nabídka  zájmových  kroužků  školní družiny  2023 – 2024

Kouzelná jehlička :        od 3. třídy           cena na školní rok 300,- Kč           vedoucí kroužku I. Hejkalová

Kroužek pro šikulky :     3. třída                cena na školní rok 500,- Kč          vedoucí kroužku I. Hejkalová

Míčové hry :                   1. třída                                                                 vedoucí kroužku I. Krejčová

Keramické tvoření a sladké pečení :    2.třída     cena na školní rok 1000,-Kč      vedoucí kroužku M.Kubátová, O. Kubátová

Tvůrčí činnosti :               1. třída                 cena na školní rok 1000,-Kč         vedoucí kroužku O. Kubátová

Keramika :                        2.třída                  cena na školní rok 700,-Kč                          

Vedoucí kroužku I. Hejkalová, J,Mišurová

Keramika :                         3.-9.třída             cena na školní rok 700,-Kč           vedoucí kroužku J. Vencovská

 

Nabídka  zájmových  kroužků  školního klubu 2023 - 2024

Flétnička hrou :                           1. – 2. třída     cena na školní rok 250,- Kč

Hra na zobcovou flétnu :             3. – 9. třída     cena na školní rok 250,- Kč

Hra na klávesové nástroje:         3. – 9. třída     cena na školní rok 250,- Kč

Doprovodná kytara :                   4. – 9. třída     cena na školní rok 250,- Kč

Bližší informace a přihlášky ve školním klubu u vedoucí kroužků R. Kvášové

We use cookies

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.